گردو تیره
گرده عناب

گرده عناب

 
10,000 تومان
اسلپ گردو کد 4

اسلپ گردو کد 4

 
200,000 تومان
اسلپ گردو کد 3

اسلپ گردو کد 3

 
330,000 تومان
اسلپ گردو کد 2

اسلپ گردو کد 2

 
220,000 تومان
اسلپ گردو کد 1

اسلپ گردو کد 1

 
600,000 تومان
نارنج زرد

نارنج زرد

 
12,000 تومان
گردو شکری

گردو شکری

 
10,000 تومان
آبنوس محلی

آبنوس محلی

 
12,000 تومان
افرا باخته

افرا باخته

 
10,000 تومان
ممرز سفید

ممرز سفید

 
10,000 تومان
افرا باخته

افرا باخته

 
12,000 تومان
گرده سنجد

گرده سنجد

 
20,000 تومان
پشته عناب

پشته عناب

 
7,000 تومان
رفتن به بالای صفحه