چوب معرق
گرده عناب

گرده عناب

 
10,000 تومان
شمش سرخدار

شمش سرخدار

 
25,000 تومان
عناب نارنجی

عناب نارنجی

 
12,000 تومان
نارنج زرد

نارنج زرد

 
12,000 تومان
جوش آبنوس محلی

جوش آبنوس محلی

 
35,000 تومان
جوش سنجد

جوش سنجد

 
25,000 تومان
عرعر سفید خاکستری

عرعر سفید خاکستری

 
11,000 تومان
گرده افرا

گرده افرا

 
8,000 تومان
گرده کهلو

گرده کهلو

 
8,000 تومان
کهلو باخته

کهلو باخته

 
10,000 تومان
اسلب آبنوس محلی

اسلب آبنوس محلی

 
9,000 تومان
رفتن به بالای صفحه